Dalyko dėstytojas: Ovidiu Ivancu, Inga Piščikienė 

Studijų programa: Informacinių sistemų inžinerija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų