Dalyko dėstytojas: Borisas Melnikas, Arūnas Burinskas, Norbertas Balčiūnas, Ona Marija Vyšniauskaitė, Rimantas Antanas Stanikūnas, Agnė Laužadytė-Tutlienė, Laimutė Urbšienė, Giedrė Dzemydaitė, Algirdas Astrauskas, Viktorija Cohen, Brigita Šidlauskaitė-Riazanova, Algirdas Miškinis, Jolanta Droždz 

Studijų programa: Tarptautinė ekonomika (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių