Dalyko dėstytojas: Deimantė Veličkienė, Vitalijus Gricius, Aušra Janulienė, Olga Medvedeva, Vaiva Eimulienė, Regina Metiūnienė 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių