Dalyko dėstytojas: Asta Fominienė 

Studijų programa: Verslo operacijų valdymas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių