Dalyko dėstytojas: Vaclovas Lakis 

Studijų programa: Verslo finansai (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių