Dalyko dėstytojas: Vida Vičkačkaitė, Stasys Tautkus, Audrius Padarauskas, Almira Ramanavičienė 

Studijų programa: Nanomedžiagų chemija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių