Dalyko dėstytojas: Rytis Meškauskas 

Studijų programa: Tarptautinio verslo finansai (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių