Dalyko dėstytojas: Henry Philip Naser Diab 

Studijų programa: Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų