Dalyko dėstytojas: Paulius Miliauskas 

Studijų programa: Komercinė teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių