Dalyko dėstytojas: Ramūnas Skaudžius, Aivaras Kareiva 

Studijų programa: Farmacinė chemija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių