Dalyko dėstytojas: Jurgis Barkauskas, Valentina Plaušinaitienė, Aivaras Kareiva, Justina Gaidukevič, Ramūnas Skaudžius, Julija Razumienė 

Studijų programa: Chemija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių