Dalyko dėstytojas: Arvydas Pacevičius 

Studijų programa: Mokslinės informacijos valdymas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių