Dalyko dėstytojas: Asta Mikalauskienė, Giedrė Plepytė-Davidavičienė, Ilona Michailovič, Daiva Siudikienė, Algirdas Budrevičius, Kęstutis Petrauskis, Ingrida Girnienė, Andrius Šuminas, Lijana Stundžė, Rolandas Valančius 

Studijų programa: Verslo informacijos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių