Dalyko dėstytojas: Valius Venckūnas, Jolanta Mažylė, Žygintas Pečiulis, Andrius Vaišnys, Lina Murinienė, Viktor Denisenko, Andrius Gudauskas, Deimantas Jastramskis, Alius Avčininkas, Gintaras Aleknonis 

Studijų programa: Žurnalistika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių