Dalyko dėstytojas: Marija Stonkienė, Daiva Siudikienė, Lijana Stundžė, Erika Janiūnienė, Kęstutis Petrauskis, Giedrė Plepytė-Davidavičienė, Rolandas Valančius, Saulius Preidys, Deimantė Šėporaitytė-Vismantė, Ingrida Girnienė, Justas Gribovskis, Zenona Ona Atkočiūnienė 

Studijų programa: Verslo informacijos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių