Dalyko dėstytojas: Gediminas Beresnevičius, Lijana Stundžė, Ingrida Girnienė, Daiva Siudikienė, Giedrė Plepytė-Davidavičienė, Asta Mikalauskienė, Justas Gribovskis 

Studijų programa: Žinių ir inovacijų vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių