Dalyko dėstytojas: Kšištof Tolkačevski, Tomas Petreikis, Asta Urbanavičiūtė-Globienė, Remigijus Misiūnas, Dainius Baliūnas, Alma Braziūnienė, Arūnas Gudinavičius, Aušra Navickienė, Jurgita Girčienė 

Studijų programa: Leidyba ir reklama 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių