Dalyko dėstytojas: Vygantė Milašiūtė 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių