Dalyko dėstytojas: Vytautas Oškinis 

Studijų programa: Biologinė įvairovė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių