Dalyko dėstytojas: Martynas Manstavičius 

Studijų programa: Finansų ir draudimo matematika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių