Dalyko dėstytojas: Olga Štangej, Nijolė Kudabienė, Linas Čekanavičius, Elzė Rudienė, Viktorija Cohen 

Studijų programa: Tarptautinio verslo valdymas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių