Dalyko dėstytojas: Olga Štangej, Nijolė Kudabienė, Elzė Rudienė, Mindaugas Laužikas, Viktorija Cohen, Birutė Vilčiauskaitė 

Studijų programa: Tarptautinė rinkodara (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių