Dalyko dėstytojas: Ernestas Kutorga 

Studijų programa: Biologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių