Dalyko dėstytojas: Andrius Chaževskas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių