Dalyko dėstytojas: Alius Ulevičius 

Studijų programa: Ekologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių