Dalyko dėstytojas: Dovilė Mikučionytė 

Studijų programa: Kineziterapija (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių