Dalyko dėstytojas: Evelina Blažinauskytė 

Studijų programa: Tarptautinė rinkodara (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių