Dalyko dėstytojas: Rasa Tamošaitienė 

Studijų programa: Teisė (S) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių