Dalyko dėstytojas: Rūta Sargautytė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių