Dalyko dėstytojas: Andrius Klimašauskas 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių