Dalyko dėstytojas: Simas Šarmavičius 

Studijų programa: Skaitmeninė rinkodara 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų