Dalyko dėstytojas: Aidas Alaburda 

Studijų programa: Biofizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių