Dalyko dėstytojas: Rokas Buišas 

Studijų programa: Biofizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių