Dalyko dėstytojas: Dalia Bankauskaitė 

Studijų programa: Tarptautinė komunikacija (A) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų