Dalyko dėstytojas: Laurynas Jukna, Jonas Volungevičius, Filomena Kavoliutė 

Studijų programa: Geografija (pagrindinė) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių