Dalyko dėstytojas: Edita Mišeikytė Kaubrienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių