Dalyko dėstytojas: Jurgita Ribinskaitė-Glatzer 

Studijų programa: Verslo finansai 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių