Dalyko dėstytojas: Ramunė Grikšienė 

Studijų programa: Neurobiologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių