Dalyko dėstytojas: Tomas Paulauskas 

Studijų programa: Neurobiologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių