Dalyko dėstytojas: Ingrida Girnienė, Liudmila Lobanova, Asta Mikalauskienė, Zenona Ona Atkočiūnienė 

Studijų programa: Žinių vadyba ir lyderystė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių