Dalyko dėstytojas: Renata Šukaitytė, Martynas Petrikas, Gintaras Aleknonis 

Studijų programa: Komunikacijos mokslai 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių