Dalyko dėstytojas: Saulius Preidys, Irmantas Aleliūnas, Zenona Ona Atkočiūnienė, Zinaida Manžuch, Justas Gribovskis, Michail Kazimianec, Rimvydas Laužikas, Dainius Baliūnas, Daiva Siudikienė 

Studijų programa: Informacijos sistemų vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių