Dalyko dėstytojas: Ingrida Šarkiūnaitė 

Studijų programa: Marketingas ir rinkų konkurencija (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių