Dalyko dėstytojas: Daiva Tauraitė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Anglų