Dalyko dėstytojas: Dileta Aleksandravičienė 

Studijų programa: Ekonomika ir vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių