Dalyko dėstytojas: Diana Snapkauskaitė, Regina Metiūnienė, Vaiva Eimulienė, Olga Medvedeva, Liudmila Garbul, Deimantė Veličkienė, Vitalijus Gricius, Aušra Janulienė 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių