Dalyko dėstytojas: Aušra Janulienė, Dalius Jarmalavičius, Liudmila Garbul, Rasa Tamošaitienė, Vaiva Eimulienė 

Studijų programa: Teisė (S) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių