Dalyko dėstytojas: Kšištof Tolkačevski 

Studijų programa: Archyvistika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių