Dalyko dėstytojas: Vytautas Pugačevskis 

Studijų programa: Tarptautinė projektų vadyba (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų