Dalyko dėstytojas: Ryšard Gaidis 

Studijų programa: Istorija (gilinamoji specializacija) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių